Neden Biz?

          Yurt sadece barınma değildir. İlim Kültür ve Eğitim Vakfı; Erdemli, milli ve manevi değerlere bağlı, inancı, tarihi ve kültürüyle onur duyan lider ruhlu nesil yetiştirme projeleri ortaya koymuş ve eğitimin bir diğer kolu olan öğrenci yurtları yapmayı hedeflemiştir. Velilerin gözlerinden sakındıkları, emek verip büyüttükleri, ortaöğretim okullarına, üniversitelere gönderdikleri evlatları için, karamsarlık ve endişelerden uzak, kendilerini evlerinde hissetmelerini, hatta daha iyi hissetmelerini sağlayacak olan yurtlarımız; İstanbul gibi zor bir şehirde barınma gibi ciddi bir ihtiyacı karşılamanın yanında, bilginin,eğitimin en önemli üretim aracı ve gücü olma işlevini yerine getirecektir.

            İnsan doğuştan iyidir, bozulma sonradan olur.İyi insan olarak devam etmesi de eğitimle olur. Bizim kültürümüzün, terbiye sisteminin mayası inancımızdır. Eğitim ahlaki bir faaliyettir, gayesi ameldir. İnancımızda eğitim; İnsan hayatında takip edeceği yolu, bilgi olarak öğremek, sonra uygulamak, nasıl hareket edeceğini göstermektir. İlim Kültür ve Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları, başarı yolunda öğrencilerimizin kendilerini ev sahibi hissedecekleri sıcak yuvaları olacaktır. Gerçek başarıyı yakalamaları için tüm imkânların seferber edildiği yurtlarımızda onların başarısı ve mutluluğu bizim başarımız ve mutluluğumuz addedilir. Geleceğimizi inşa edecek olan bu evlatlarımıza yapılacak paha biçilmez hizmete katkı sağlayacak olan hamiyet perver insanlarımız “hamdolsun, iyi ki yaptık, ne güzel oldu” diyecekler.

 

 

 İLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI