Neden Bağış

Kültürümüzde vakıf şeffaflığın ve gönüllülüğün müesseseleşmiş halidir. Her vakıf gönül birlikteliği ve ortak emek üzerine kurulur. Bu ihlâslı birliktelik zaman içerisinde ihlâsı şiar edinmiş gönüllü bağışçıların destekleri ile kök salar ve yeni filizler verir.

Milletimizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizin daha iyi imkânlarda eğitim alabilmeleri için çalışan vakfımız; gelecek nesiller için elinden gelen bütün gayreti sarf etmektedir. Bu bağlamda birçok ilim, kültür ve eğitim hizmetlerinde bulunan vakfımız, kısa sürede birçok projeyi hayata geçirmiştir. Özellikle öğrenci yurtlarının yapımı ve yönetimine ağırlık veren vakfımızda şeffaflık ve denetlenebilirlik her zaman ön plandadır.

Bütün bu hayırlı işlerin devamı ve kalıcılığının sağlanması için siz değerli hayır sahiplerinden sadaka-i cariye olacak hayırlar beklenmektedir. Yapılacak ayni ya da nakdi her yardım gelecek nesiller için kullanılacaktır.