Kurucular Kurulu

M. Recai KUTAN

M. Nevzat KOR

Ömer Yüksel ÖZEK

Süleyman MERCÜMEK

Yunus AKÇAMOLLAOĞLU