HABERLER

KONGREYE DAVET KONGREMİZ 18 HAZİRANDA ÜSKÜDAR’DA BEKLİYORUZ

Vakfımızın olağan kongresi 18 Haziran Pazar günü Üsküdar İsilam’da yapılacak.

Vakfımızın 2022 Yılı faaliyetlerinin görüşüleceği ve devamında yapılacak faaliyetlerin planlanacağı olağan mütevelli heyet toplantısı, vakıf senedimizin 11.maddesi gereği, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 18 Haziran Pazar 2023 Pazar günü Saat 11.00’de Üsküdar İlahiyat Yurdumuz İSİLAM’da yapılacaktır.

Tüm mütevelli heyetimizi ve İKEV Dostlarını davet ediyoruz.

Kongre sonrası yemek ikramının da yapılacağı yurdumuzda tanıtım da gerçekleştirilecek.

Kongremizin yapılacağı yurdumuzun adresi:

Zeytin Çıkmazı No:27 Kısıklı Üsküdar


GÜNDEM:

- Açılış ve yoklama,
- Divan heyetinin teşekkülü, divan heyetine mütevelli heyet toplantısı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
- Yönetim Kurulunun 2022 Yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Vakıf ve vakıf bünyesinde bulunan Ticari İşletmenin 2022 Yılı bilanço ve gelir-gider cetvelinin okunması ve onaylanması,
- Denetim Kurulunun 2022 Yılı Denetim Raporunun okunması,
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2023 Yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- Mütevelli Heyet üyeliğine teklif edilen veya istifa eden üyelerin görüşülmesi, onaylanması, vefat edenlerin üyelerin üyeliklerinin düşürülmesinin onaylanması.
- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl görev yapmak üzere seçilmeleri.
- Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin üç yıl görev yapmak üzere seçilmeleri.
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.