HABERLER

İKEV İSİLAM KÜTÜPHANESİ DEĞERLİ ESERLERLE GÜÇLENDİ

ŞAMİL HOCA’NIN KÜTÜPHANESİ DE İKEV’DE ARAŞTIRMACILARA HİZMET VERECEK

Kısa süre önce Hakk’a yürüyen Doçent Dr. Şamil Şahin Hocanın on beş bin kitaplık kütüphanesi çocukları tarafından İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı’na (İKEV) bağışlandı. İKEV Üsküdar Külliyesinde bulunan İslami, İlim ve Araştırmalar Merkezi’ne (İSİLAM) bağışlanan kütüphane için çocukları ile Vakıf Yönetimi arasında protokol imzalandı ve eserler teslim alındı.

 Bağışlanan kitapların bir kısmı klasik döneme ait ana kaynaklardan, bir kısmı da modern eserlerden oluşuyor. Bağış kitaplar arasında yekûn teşkil eden bir diğer tür de kataloglar.

Türkiye ve dünyanın birçok yerinde görev yapan ve birçok kütüphanenin kataloglarını titizlikle toplayan Şamil Şahin Hoca bu eserleri ve katalogları tüm dünyadan araştırma yapan ilim adamlarının hizmetine sağlığında da sunmuştu.

 

Kitapların çoğunun yazım dili Arapça. Bununla beraber Şamil Hocanın Türkiye'de akademik camiada bulunmuş olması dolayısı ile bir kısım eserler de Türkçe yazılı.

Bütün bu binlerce eserden oluşan kütüphanesini parça parça sağlığında çalıştığı üniversiteler ve kurumlara bağışlayan Şamil Şahin Hoca İKEV’de de hizmet vermeye başlamıştı ve değerli kütüphanesinin bir kısmını İSİLAM’a bağışlamıştı. Yalova Üniversitesi’nde görev yaparken vefat eden Şamil Şahin Hoca’nın çocukları babalarının kütüphanesini hizmete devam etsin diye kurumlarda araştırmacıların istifadesine sunmaya devam kararı aldılar, eserlerin büyük bir kısmını İKEV İSİLAM’a bağışlama işini belge ile sabitlediler.

 

PROTOKOL YAPILDI

 İKEV’e bağışlanan eserler için Şamil Hocanın çocukları adına Oğlu Mimar Seyfullah Şahin İle Vakıf Genel Sekreteri Mustafa Hasan Öz arasında protokol imzalandı.

İsilam Genel Koordinatörü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Hidayet Ayan, İsilam İstişare Heyeti Üyesi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Anabilim Dalı Hocası Doçent Doktor Ahmet Gökdemir İle birlikte yapılan müzakereler sonunda protokol hazırlandı ve bir araya gelinerek imzalandı.

 

ŞAMİLŞAHİN HOCA KİMDİR?

Şamil Şahin Hoca, 1957 yılında Musul’da doğdu ve ilk tahsilini orada yaptı.

1983 yılında Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde bulunan İmam Muhammed Bin Suud Üniversitesi Usulü’d-Din Fakültesinden lisans diploması. 1997 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri alanında yüksek lisans diploması. 2003 yılında Tunus Zeytune Üniversitesi’nden İslami ilimler alanında (yüksek onur derecesinde) uluslararası doktora diploması. 2003 yılında Lübnan Beyrut İslam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nden doktora diploması. 2005 Zeytune Üniversitesi’nden alınan İslam hukuku alanındaki doktora diplomasına Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denklik verilmesi. 2012 yılından itibaren Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi yardımcı doçent. 2011 yılında Sırbistan (eski Yugoslavya) Novi Pazar Sancak eyaletinde Uluslararası Üniversite Fıkıh Usulü alanında doçent ünvanlarına sahip oldu.

Şer’î ve İlmî İcazetleri: Değerli âlimlerden ve şeyhlerden alınan şer’î ilmî icazetlerin toplam sayısı yirmi beştir.

 

İlmî Eserleri ve Yayınları (Basılı Olan Kitaplar ve İlmî Araştırmalar bazıları şunlardır:

1) Türkiye İslam Ansiklopedisi Tanıtımı. 2) Türkiye’de Kültür ve İslami Müesseseler. 3) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphanelerinde Bulunan Yazma Eserlerin Birleştirilmiş Fihristi. 4) 1950-1983 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde İslami İlimlerde Tamamlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri. 5) Osmanlı Salnameleri. 6) Türkiye’de Bulunan Arapça Yazma Eserlerin Basılan Fihristlerinin Fihristi (1262  h./1413 m.) 7) Türk Dünyası Tarihi Haritası. 8) Bosna Hersek İslam Hukuk Tarihi Yazan: Dr. Fikret Karçiç Takdim: Dr. Şamil Şahin. 9) Bosna Hersek İslam Hukuk Tarihi Yazan: Dr. Fikret Karçiç Takdim: Dr. Şamil Şahin. 10) Taârüfü’l-Müslimin Dergisinin Fihristi   (Arapça ve Türkçe) 11) 1982-1992 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Ekonomi Konularında Tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (Arapça ve Türkçe) 12) 1925-1992 yılları arası Türkiye’deki İlahiyat Fakülteleri (İslami İlimler) Dergileri Fihristi. 13) Müslümanlarda İlimlerin Tasnifi Haritası. 14) el-Muğni’l-Mühezzeb fi Kütübi’t- Terâcimi’l-Matbû’a (Arapça). 15) Dr. Şamil Şahin’in Suriye’deki kütüphanesinde bulunan Tarama Arapça Yazma Eserlerin Fihristi (4 ayrı bölüm. 16) Gazali’nin Mantık Usulü Metodolojisi (Arapça). 17) Çağdaş Avrupa Felsefesinde Bilgi Teorisi (Arapça). 18) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye hakkında özet bir çalışma (Kapsamlı Bibliyografi, Proje Önsözü) (Arapça). 19) Fıkıh Usulüne Kısa Bir Giriş (Arapça) 20) İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi (Arapça). 21) Mu’cemu’l-Münteka Mine’l-Hata ve’s- Savâb fi’l-Lügati’l-Arabiyye (Arapça). 22) Basılı Durumdaki Fıkıh Usulü Kitapları Kılavuzu (Arapça). 23) Usaretul Usul Min Usaretul Fünun: mtihânu’l-Kudat, Muhammed Rahmi Abdillah b. Ahmed el-Akînî (v. 1327 h.) (Tahkik, Arapça). 24) Osmanlı Döneminde Hanefi ve Maliki Mezheplerinin Birlikte Yaşaması “Tunus Örneği” (1. Doktora Tezi, Arapça). 25) Menâru’l-Envâr fî Usûli’l-Fıkıh, Ebu’l- Berekat Abdullah b. Ahmed Hâfizuddin en- Nesefi (v. 710 Hicri), (2. Doktora Tezi, Arapça).

Yüzün üzerinde müellefatı olan Şamil Şahin Hocanın yazdığı bazı kitaplar Arapça, Türkçe, Farsa gibi dillere tercüme edildi.

 

İKEV YURTLARI VE ÜSKÜDAR KÜLLİYESİ

İKEV 2010 yılından itibaren İstanbul’da Mili Görüşçülerden oluşan güçlü bir heyetle Anadolu Gençlik Derneği’ne hizmet edecek yurtları ve eğitim destek merkezleri yapmak üzere faaliyete geçti ve bugüne kadar 500 öğrenciyi barındıracak ve eğitimlerine destek verecek dört yurt binası yaptırdı. Bu süre içerisinde Pendik’te lise erkek öğrenci yurdu, Kadıköy’de üniversite kız yurdu, Bahçelievler’de üniversite erkek öğrenci yurdu, Esenler’de üniversite erkek öğrenci yurdu ve Üsküdar’da İlahiyat ve sosyal bilimler erkek öğrenci yurdu, İslami Araştırmalar Merkezi, Eğitim Merkezi ve camiden oluşan bir külliye kurdu.

Yurtlar sadece barınma yeri değildir, aynı zamanda birer eğitim merkezidir düsturu 13 yıldır ile hizmet veren İKEV yurtlarından yüzlerce öğrenci kaliteli barınma hizmetleri alarak başarılı şekilde yetiştirildiler ve ülkenin bir çok yerinde hizmetler vermek için görevler aldılar.

 

Mütevelli heyeti başkanlığını Doç. Dr. Merhum Nedim Urhan Hoca’nın yürüttüğü vakfın yönetim kurulu başkanı Dr. Abdullah Sevim, yardımcısı ise (Üsküdar Belediyesi eski başkanı) Yılmaz Bayat. Yüze yakın üyeden oluşan Vakfın yönetim kurulunda da çok değerli insanlar bulunuyor.

İKEV yöneticileri faaliyetlerine aralıksız devam ederek ülkeye çok değerli insanlar kazandırmanın peşinde olduklarını belirterek hayırseverlerden desteklerinin artırılmasını talep ediyor.

 

İKEV İSİLAM KÜTÜPHANESİ DEĞERLİ ESERLERLE GÜÇLENDİ - HABERLER - İKEV - İlim Kültür ve Eğitim VakfıİKEV İSİLAM KÜTÜPHANESİ DEĞERLİ ESERLERLE GÜÇLENDİ - HABERLER - İKEV - İlim Kültür ve Eğitim VakfıİKEV İSİLAM KÜTÜPHANESİ DEĞERLİ ESERLERLE GÜÇLENDİ - HABERLER - İKEV - İlim Kültür ve Eğitim VakfıİKEV İSİLAM KÜTÜPHANESİ DEĞERLİ ESERLERLE GÜÇLENDİ - HABERLER - İKEV - İlim Kültür ve Eğitim Vakfı