HABERLER

İKEV Mütevelli Heyeti Üyesi değerli İlim adamı Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız Hakkın rahmetine kavuştu.

Kalp yetmezliği sebebi ile vefat eden, Milli Görüş Hareketinin önemli hizmetkarı, Adil Düzen teorisyeni, bilim adamı, siyaset ve devlet adamı Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız İslam’a ve insanlığa büyük hizmetler yapmıştı.

 

Arif Ersoy

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden 1973 yılında mezun olmuş, aynı zamanda Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nü de bitirmiştir.

İngiltere Leeds Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Kalkınma dalında mastır derecesini 1976'da yapmıştır.

Ege Üniversitesi, İktisat Fakültesi, doktora derecesini 1979 yılında tamamlamış ver ardından 1982'de Yardımcı Doçent, 1986'da İktisat Doçenti ve 1992 yılında da İktisat Profesörü olmuştur.

1977 ve 1979 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi, yine aynı üniversite de 1979 ve 1982 yılları arasında İktisat Doktoru görevlerinde bulunmuştur.

1982 ve 1986 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde Yardımcı Doçent, 1982 ve 1983 yılları arasında yine İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1986 ve 1992 yılları arasında İktisat Doçenti, 1992 ve 1994 yılları arasında da yine aynı kurumda İktisat Profesörü görevlerinde bulunmuştur.

1990 yılında Çin Halk Cumhuriyeti başkenti Pekin'deki Renmin Üniversitesi'nde dokuz ay misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

27 Mart 1994 ve 17 Nisan 1999 tarihleri arasında ilk dönem Çorum Belediye Başkan'lığı yapmış ve sonrasında ikinci kez 18 Nisan 1999 ve 8 Ağustos 2002 yılları arasında da ikinci dönem Çorum Belediye Başkanlığı görevini yapmıştır.

Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclisi Üyeliği yapmıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü başkanlığından 1 Ocak 2016 tarihinde emekli olmuştur.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü başkanlığını ve aynı üniversitenin bünyesinde kurulan Uluslararası İslam Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlük görevlerini deruhte etmekte ve Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi (ESAM) Genel Sekreterliği görevlerini yapmaktaydı.

İngilizce, Arapça ve Almanca biliyordu.

Değerli Hocamıza Allah ‘tan rahmet, camiamıza sabırlar diliyoruz.

 

Eserleri

İktisadi Teoriler ve Düşüncelerin Gelişme Tarihi, Üçüncü Baskı, Nobel, 2007
İktisadi Müesseseleşme Tarihi, Akevler Akdenizi Bilimsel Araştırma Merkezi, İzmir 1986

Silm Sosyal Yapılanma Modeli, Yörünge Yayını, 1995

Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli [Faizsiz Kredileşme Sistemi], İlmi Neşriyat

İktisadi Düşünceler Tarihi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2012