HABERLER

2019 OLAĞAN KONGRESİ

Vakfımızın 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan mütevelli heyet toplantısı, vakıf senedimizin 11.maddesi gereği, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Saat 11.00’de Esenler Yurdumuzda yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı, 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü aynı gündemi görüşmek üzere aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Adres: Namık Kemal Mah. Namık Kemal Cad. 10. Sk. No: 5 Esenler-İstanbul

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama,

2-Divan heyetinin teşekkülü, divan heyetine mütevelli heyet toplantısı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3-Yönetim Kurulunun 2019 Yılı faaliyet raporunun okunması,

4-Vakıf ve vakıf bünyesinde bulunan Ticari İşletmenin 2019 Yılı bilanço ve gelir-gider cetvelinin okunması,

5-Denetim Kurulunun 2019 Yılı Denetim Raporunun okunması,

6-Raporların müzakeresi,

7-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,

8-2020 Yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,

9-Mütevelli Heyet üyeliğine teklif edilen veya istifa eden isimlerin görüşülmesi,

10-Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin üç yıllığına seçimi,

11-Yeni Denetim Kurulu üyelerinin üç yıllığına seçimi,

12-Dilek ve temenniler,

13-Kapanış.