HABERLER

Süleyman Arif Emre Hakk'a Yürüdü

Millî Görüş hareketinin kurucularından ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

96 yaşında vefat eden Süleyman Arif Emre'nin cenazesi 22 Temmuz Pazartesi ikindi namazını takiben Ataşehir ‘de ki Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Millî Görüş Lideri Erbakan Hoca ile birlikte Millî Görüş Hareketi’nin temellerini attı. Erbakan Hoca liderliğinde kurulan Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan, bu partinin kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi’ni kurup başkanlığını deruhte eden, daha sonra sırasıyla Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetiminde görev alan, beş dönem milletvekilliği yapan Süleyman Arif Emre, "Siyasette Otuzbeş Yıl" kitabıyla, hatıralarını belgeleyip gençlerin istifadesine sunmuştu.

Merhum Süleyman Arif Emre hemen her konuda Cennetmekan ERBAKAN Hocamızın en çok istişare ettiği en yakın dava arkadaşı idi.

Aynı zamanda şair de olan Merhum Arif Emre’nin birkaç yayınlanmış eseri daha bulunuyor.

Deneyimli siyaset ve devlet Adamı Merhum Emre aynı zamanda esprili bir insandı.

Vakfımız Genel Sekreteri Mustafa Hasan Öz, Yurtlar Müdürü Cihat Uslucan ve Millî Görüş Hareketi LİDERİ Oğuzhan ASİLTÜRK Bey'in bir ziyaretinde kendisine nasılsınız sorusuna şu cevabı vermişti:

“Biraz siyasi literatür ile cevap vereyim. Bütün hastalıklar vücudumda koalisyon yapmış durumda “

Hak yolunda ömrünü adamış dava adamı Merhum Süleyman Arif Emre Büyüğümüze Allah ‘tan rahmet, Ailesi ve Millî Görüş Camiasına taziyelerimizi sunarız.

Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber...

Hiç güzel olmasaydı ölürmüydü peygamber?...

Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun!

Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun!

 Kapı kapı, yolun son kapısı ölümse;

Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse!

O demdeki, perdeler kalkar, perdeler iner,

Azrail’e hoşgeldin, diyebilmekte hüner...,

 

Aşağıdaki BU GÜZEL MISRALARI GÖNULDEN DİLE AKTARAN MUHTEREM BÜYÜĞUMÜZ SÜLEYMAN ARİF EMRE BEYE RABİMİZDEN SONSUZ RAHMET NİYAZ EDERİZ.

MEKANI CENNET OLSUN

 

Leblerimle emrine âmâdedir cânım benim

Alda bir bûseyle öldür haydi cânânım benim.

 

Lâl olur birden dilim bilmem neden görsem seni

Görmesem kalmaz karârım dinmez efgânım benim.

 

Hasta gönlüm çok zamandır iftirâkından harâb

Olmadım bir lahza rahat geçti devrânım benim.

 

Mübtelâyım bir ümitsiz gizli derdin zehrine

Bu sebepten her geçen gün düştü dermânım benim.

 

Yok teselliden nasîbim vermeyin zahmet bana

Etmeyin bunca eziyet az mı hicrânım benim.

 

Kan tutar sen her bakışta kastedersen cânıma

Yâremi sar melhem ol da akmasın kânım benim.

 

Arif Emre her ne etse râzıdır fermânına

Sahibimsin hem efendim hem de sultanım benim.

Süleyman Arif Emre

 

Arif Emre Merhumun Kıbrıs davasında önemli emeğe sahip bir siyasetçi olduğu biliniyor.Millî Görüş partilerinden Milli Selamet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Süleyman Arif Emre, Kıbrıs davasını konu alan ve Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca tarafından da sevilen hem manevi hem de estetik değer taşıyan şiir yazmıştı.

Millî Görüş camiasında Kıbrıs davası açısından marş olarak da benimsenen Süleyman Arif Emre'nin manevi değere sahip 'İman Konuşur' şiirin dizeleri şu şekilde:

 

İMAN KONUŞUR                             

Sabrımız artık yeter, merde meydan konuşur;

Hışmile kından çıkar; kılınç, kalkan konuşur

 

“İnna fetehnâleke fethanmübînâ” diye,

Cenk yolunda Emr-i Hak, Emr-i Kur’an konuşur.

 

Hakka teslim olmuşuz cezbe-i Yezdân ile,

Kükreyen her narada şâh-ı merdan konuşur.

 

Ecdad ayaklanıyor ruhların mahşerinde,

Ordular şaha kalkar Fatih Sultan konuşur.

 

Ya şehit ya gaziyiz, biz bu dava uğruna,

Hak yolundan dönmeyiz; bizde iman konuşur.

 

Kahramanlar neslidir hükmeder tarihlere,

Sinesinde her erin sanki hakan konuşur.

 

Ey emanet haini, ahdini nakzeden duy;

Hakkı ihkak uğruna tekmil vatan konuşur.

 

Ey fakir milletlerin kan içen zalimleri,

Bizde şeref, bizde şan, bizde vicdan konuşur.

 

Azmimiz, zalimlerin mahv-ü ihlâkindendir,

Atinizde mutlaka ye’s ü hüsran konuşur.

 

Zillettir, meskenettir, şerefsizliktir sonu,

Ne haddine ki hala kahpe düşman konuşur.

 

Ecdadımın hıncıdır, damarlarımda vuran;

Kan istiyoruz biz kan, savaşta kan konuşur.

 

Kahhâr adıyla Hakk’ın kahr eyleriz haini,

Derununda alçağın çünkü şeytan konuşur.

 

Bırakın recmedelim şu ırz düşmanlarını,

Bağrımızda tutuşan nice volkan konuşu

 

Süleyman Arif Emre Hakka Yürüdü - HABERLER - İKEV - İlim Kültür ve Eğitim Vakfı