Haberler

AKADEMİSYENLER DARBEYE KARŞI
DARBE KARŞITI AKADEMİSYENLER PLATFORMU
15 Temmuz 2016 tarihini Türkiye için kara günlerden biri kılmaya azmetmiş hainlerindarbe girişimini lanetliyoruz.

_153158992015_

İhanetlerinin derecesini, milletçe kendilerine emanet edilmiş silahları vatandaşa ve milletin kurumlarına karşı kullanmaya kadar yükseltenlerin hain teşebbüsleri milletin derin feraset ve refleksi sayesinde akamete uğratılmıştır.

Akademisyenler olarak darbecilerin gözü dönmüş ihanetine karşı izzet ve onuruna sahip çıkan milletimizin yanındayız. Darbeciler hain girişimlerine şiddetle karşı çıkıyor ve milli iradenin seçilmiş temsilcilerinin yanında yer alıyoruz. Bundan sonra hukuk mekanizması hızlıca işletilerek bu darbeci yapı ve yapılanmaların bütün iç ve dış destekçi ve uzantılarıyla adalet önüne çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca bu tür vahim yapılanmaların tekrarlanmaması için hukuki ve idari tedbirlerin hızlıca alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Aşağıda imzası bulunan Sivil Akademik Kuruluşlar olarak milletimizin bizlere sağladığı imkânların bilinciyle bundan sonra da ülkemizde ilmi çalışmaların inkişafına, adalet, özgürlük, hukuk, demokrasi ve barışın tesisine yönelik katkı vermeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) - Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) - Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ASEM) - Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) - Bilgi İletişim Kültür Araştırma Derneği (BİLKAD) - Bilgi Yolu Eğitim Kültür Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) - Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)  - Kadim Akademi Derneği - Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi (SADAM) - İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) - Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) - Konya İktisadi Toplumsal Araştırma Derneği (KİTAD) - İlim Kültür Düşünce Araştırma Medeniyet Derneği (İKDAM) - Eğitim Kültür İlim Medeniyet Derneği (EKİM-DER) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM) - Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) - İnsan Vakfı Eğitim Merkezi (İVEM) - Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği Din Eğitimi Akademisi (DEA) - İhsan Vakfı - Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) - Üniversite Yöneticileri Derneği (ÜNYÖNDER) - Marmara Üniversitesi Mezun Mensuplar Derneği (MÜMDER Akademi) - İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV Akademi) - Dârul Ulûm İslami İlimler Eğitim Araştırma Derneği - Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD)  - İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV) ? Klasik Düşünce Okulu (KDO) - Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) - Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi

darbekarsitiakademisyenler@gmail.com