Haberler

NEDEN İKEV?

 Başarı, başarılı kadrolarla mümkündür. Eğitimde, hem akademik hem de sosyal alanda başarı elde etmenin birinci yolu iyi bir okul ve iyi bir çalışma ortamıdır. Kalınan mekânın önemi ve bu mekânın tarih, toplum, medeniyet ve gelecek hakkındaki mefkûresi ne kadar doğru ve bilimsel ise; nesillerin iyi ellerde, iyi şekilde yetişmesi de o kadar mümkün demektir.

            İnançlı, kültürlü, geleceğin bilgi ve teknolojisine hâkim, özgüveni yüksek lider, ilim ve irfanla yoğrulmuş, kutlu bir geleceğin mimarı olabilecek bir nesil; din, dil, mezhep ve ırk ayrımı yapmaksızın bütün insanlığın umudu olacaktır.

 İKEV, Türkiye’nin de böyle bir neslin yetişmesi için çok önemli bir ocak vazifesi gören ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ ile birlikte çalışır. Bu ufukla gerçekleştirdiği faaliyetler ve açtığı yurtlarla, her biri çevresini ve insanlığı aydınlatan çok sayıda bireyin yetişmesine vesile olmuştur.

Vakfımız İstanbul’da dört yurtta beş yüz öğrenci barındıracak ve eğitimlerine destek verebilecek kapasiteye sahiptir. Aynı zamanda Türkiye çapında on beş yeni proje çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektir.